Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Ewidencja kąpielisk ocena bieżąca wody w kąpielisku Akwen Tropicana w Owińskach 2021-06-09 08:48:46 Aktualizacja Julita Sydow woś
Rok 2021 ocena bieżąca wody w kąpielisku Akwen Tropicana w Owińskach 2021-06-09 08:48:46 Aktualizacja Julita Sydow woś
Ewidencja kąpielisk ocena bieżąca wody w kąpielisku Akwen Tropicana w Owińskach 2021-06-09 08:30:31 Publikacja Julita Sydow woś
Rok 2021 ocena bieżąca wody w kąpielisku Akwen Tropicana w Owińskach 2021-06-09 08:30:31 Publikacja Julita Sydow woś
Interpelacje i zapytania Radnych Gminy Czerwonak 2021 - interpelacja radnego Romana Króla w sprawie zadłużeń mieszkań komunalnych i socjalnych 2021-06-08 14:54:54 Aktualizacja Kamila Wietrzyńska BR.0003.3.2021
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Cierzyński Andrzej - Zastępca Komendanta Straży Gminnej oświadczenie majątkowe za rok 2021. 2021-06-08 09:19:27 Publikacja Ewa Nowicka KP.2124.4.2021
2021 rok Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Potasze - rejon... 2021-06-08 08:02:09 Publikacja Katarzyna Milczarek WGP.6721.10.2021
2021 Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych... 2021-06-08 07:20:00 Publikacja Aldona Lewandowska WO.0050
Posiedzenia Rady XIII posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-06-07 16:02:23 Publikacja Emilia Kamińska WDS.521.4.2021
Projekty uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dębogóra-północ-część A" - wyłożenie do publicznego wglądu 2021-06-07 15:00:47 Publikacja Michał Hudak WGP.6721.7.2017
Petycje rozpatrywane przez Radę Gminy Czerwonak Petycje od nr 6/2021 do nr 12/2021 w sprawie zweryfikowania działań podjętych przez Wójta Gminy Czerwonak w kwestii wykonania... 2021-06-07 14:56:15 Aktualizacja Monika Grzebielucha-Andrusieczko BR.152.8.2021
Petycje rozpatrywane przez Radę Gminy Czerwonak Petycja nr 5/2021 w sprawie zweryfikowania działań podjętych przez Wójta Gminy Czerwonak w kwestii wykonania uchwały Rady... 2021-06-07 14:41:23 Aktualizacja Monika Grzebielucha-Andrusieczko BR.152.7.2021
Petycje rozpatrywane przez Radę Gminy Czerwonak Petycja nr 4/2021 w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 2021-06-07 14:35:34 Aktualizacja Monika Grzebielucha-Andrusieczko BR.152.5.2021
Petycje rozpatrywane przez Radę Gminy Czerwonak Petycja nr 3/2021 w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego 2021-06-07 14:12:14 Aktualizacja Monika Grzebielucha-Andrusieczko BR.152.3.2021
Interpelacje i zapytania Radnych Gminy Czerwonak 2021 - zapytanie radnego Romana Króla w sprawie masztów reklamowych przy wjeździe do Bolechówka 2021-06-07 13:05:43 Aktualizacja Monika Grzebielucha-Andrusieczko BR.0003.7.2021
VII posiedzenie Rady Seniorów Gminy Czerwonak - 16 czerwca 2021 r. VII posiedzenie Rady Seniorów Gminy Czerwonak - 16 czerwca 2021 r. - porządek obrad 2021-06-07 12:43:53 Publikacja Kamila Wietrzyńska BR
Konsultacje z organizacjami/społeczne Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miękowo... 2021-06-07 12:21:42 Publikacja Katarzyna Milczarek WGP.6721.6.2020
2021 rok Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz terminie i miejscu przeprowadzenia... 2021-06-07 09:20:25 Publikacja Małgorzata Marszałek-Szymczak WGK.6131.40.2021
2021 Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na... 2021-06-07 09:14:45 Publikacja Aldona Lewandowska WO.0050
2021 Zarządzenie Nr 144/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na... 2021-06-07 08:43:46 Publikacja Aldona Lewandowska WO.0050