Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Orzeczenia organów nadzoru (Wojewoda, Regionalna Izba Obrachunkowa) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 20 kwietnia 2022 r. dot. uchwały nr 500/XLVI/2022 Rady Gminy Czerwonak... 2022-04-26 14:01:13 Publikacja Monika Grzebielucha-Andrusieczko 15644.2022
Skład Rady Gminy Czerwonak Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czerwonak 2022-04-26 13:57:20 Aktualizacja Admin RADA004
Skład Rady Gminy Czerwonak Radna Gminy Czerwonak 2022-04-26 13:57:20 Aktualizacja Admin RADA016
Skład Rady Gminy Czerwonak Radny Gminy Czerwonak 2022-04-26 13:57:20 Aktualizacja Admin RADA018
Sołectwa i Osiedla Jednostki pomocnicze gminy - Sołectwa i Osiedla 2022-04-26 13:35:42 Aktualizacja Monika Grzebielucha-Andrusieczko BR.JPG.SO
2022 Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie konkursu "Woda, Klimat, Środowisko - myślę,... 2022-04-26 12:54:09 Publikacja Monika Stelmach WO.0050
2022 rok obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa... 2022-04-26 12:20:19 Publikacja Ryszard Kroker 15623.2022
Rok 2022 ewidencja kąpielisk 2022-04-26 11:54:39 Publikacja Julita Sydow 15619.2022
2022 II ustny przetarg nieograniczony - oddanie w użytkowanie wieczyste pod budowę Przychodni - Czerwonak 2022-04-26 09:00:01 Publikacja Elżbieta Pietrowska WRO.6841.1.2021
2022 I kwartał 2022-04-25 16:21:33 Publikacja Elżbieta Rogoś 3034
2022 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku 2022-04-25 15:42:40 Publikacja Monika Pludra SAPO
2022 Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora... 2022-04-25 15:37:32 Publikacja Monika Stelmach WO.0050
2022 rok obwieszczenie o wezwaniu do złożenia wyjaśnień przez inwestora - zmiana decyzji środowiskowej - budowa nowych jednostek kogeneracji 2022-04-25 13:35:47 Publikacja Julita Sydow 15561.2022
Obwieszczenia obwieszczenie o wezwaniu do złożenia wyjaśnień przez inwestora - zmiana decyzji środowiskowej - budowa nowych jednostek kogeneracji 2022-04-25 13:35:47 Publikacja Julita Sydow 15561.2022
2022 rok postanowienie nr WOŚ.6220.12.2022 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Czerwonak nr WKŚ.6220.27.2021... 2022-04-25 13:31:26 Publikacja Julita Sydow 15560.2022
2022 rok obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla... 2022-04-22 13:19:06 Publikacja Magdalena Bogucka-Stróżak WGP.6733.11.2022
2022 Rejestr umów - stan na dzień 22.04.2022 r. 2022-04-22 13:13:33 Publikacja Katarzyna Karpińska UMOWY
Plany pracy i sprawozdania PLANY PRACY I SPRAWOZDANIA 2022-04-22 11:12:39 Aktualizacja Kamila Wietrzyńska BR.0011
2022 Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na... 2022-04-21 10:03:10 Publikacja Monika Stelmach WO.0050
2022 Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości... 2022-04-21 09:45:23 Publikacja Monika Stelmach WO.0050