Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Paweł Geisler Prezes Zarządu Transkom - oświadczenie majątkowe za 2020 rok 2021-05-17 12:46:30 Publikacja Ewa Nowicka KP.2124.14.2021
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Mariola Paszkiewicz Z-ca Kierownika Wydziału Podatków i Opłat - oświadczenie majątkowe za 2020 rok 2021-05-17 12:26:45 Publikacja Ewa Nowicka KP.2124.13.2021
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Monika Kośmicka-Stachowiak - kierownik Wydziału Podatków i Opłat - oświadczenie majątkowe 2021-05-17 11:13:00 Publikacja Ewa Nowicka KP. 2124.12.2021
Sołectwa i Osiedla Jednostki pomocnicze gminy - Sołectwa i Osiedla 2021-05-17 10:13:47 Aktualizacja Monika Grzebielucha-Andrusieczko BR.JPG.SO
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Dariusz Freudenreich Dyrektor Szkoły Podstawowej w Owińskach - oświadczenie majątkowe za rok 2020 2021-05-17 10:10:56 Publikacja Ewa Nowicka KP.2124.10.2021
Projekty uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miękowo – rejon ulicy Łąkowej” - wyłożenie do publicznego wglądu 2021-05-17 09:44:58 Publikacja Katarzyna Milczarek WGP.6721.5.2020
2021 rok informacja o wydanej decyzji środowiskowej -zabudowa mieszkaniowa Miękowo 2021-05-14 11:35:42 Aktualizacja Julita Sydow woś
2021 rok dot. decyzja środowiskowa- zabudowa mieszkaniowa Miękowo (WKŚ.6220.14.2020 z dnia 07.04.21 r.) 2021-05-14 11:27:03 Publikacja Julita Sydow woś
2021 Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie... 2021-05-14 11:09:55 Publikacja Aldona Lewandowska WO.0050
2021 Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie... 2021-05-14 10:59:10 Publikacja Aldona Lewandowska WO.0050
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Tomasz Sikora - Prezes GPW w Czerwonaku oświadczenie majątkowe za 2020 rok 2021-05-14 09:41:23 Publikacja Ewa Nowicka KP.2124.7.2021
2021 rok obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla... 2021-05-14 09:39:09 Publikacja Magdalena Bogucka-Stróżak WGP.6733.11.2021
2021 Opinie RIO - 2021 2021-05-14 08:14:15 Aktualizacja Elżbieta Rogoś 3022
2021 rok obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie... 2021-05-13 12:21:49 Publikacja Magdalena Bogucka-Stróżak WGP.6733.5.2021
2021 Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie... 2021-05-13 09:13:06 Publikacja Aldona Lewandowska WO.0050
2021 Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego naboru wniosków... 2021-05-13 09:01:06 Publikacja Aldona Lewandowska WO.0050
2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie inicjatyw kulturalnych w 2021 r. 2021-05-12 14:41:31 Publikacja Katarzyna Radecka WDS.524.5.2021
2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie integracji i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością w 2021 r. 2021-05-12 14:39:44 Publikacja Katarzyna Radecka WDS.524.4.2021
2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. 2021-05-11 13:16:09 Publikacja Katarzyna Radecka WDS.524.3.2021
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Radosława Wiśniewska Skarbnik Gminy Czerwonak - oświadczenie majątkowe za 2020 rok 2021-05-11 10:46:57 Publikacja Ewa Nowicka KP.2124.6.2021