Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Czerwonak zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.czerwonak.pl.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem tego są poniższe niezgodności lub wyłączenia:

 • niektóre dokumenty i pliki zostały załączone po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,
 • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów tekstowych i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury,
 • nie wszystkie elementy graficzne posiadają tekst alternatywny,
 • strona zawiera część dokumentów PDF niedostępnych cyfrowo.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-18.

Aktualizacja oświadczenia: 2022-03-31.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z kierownikiem Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Anną Kołodziejczak-Sobczak, anna.sobczak@czerwonak.pl, telefon: 61 65 44 216 lub Moniką Pludra, koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Gminy Czerwonak, monika.pludra@czerwonak.pl, telefon: 61 65 44 205. Wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej można składać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@czerwonak.pl
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Czerwonak
 • Adres: 62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39
 • E-mail: kancelaria@czerwonak.pl
 • Telefon: 61 65 44 201

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2018-06-27.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2021-02-24.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Urząd Gminy Czerwonak
62-004 Czerwonak
ul. Źródlana 39

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Czerwonak:

Monika Pludra, telefon: 61 65 44 205, email: monika.pludra@czerwonak.pl

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Siedziba Urzędu Gminy zlokalizowana jest w dwóch różnych budynkach:

 • Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

  Wejście do budynku Urzędu Gminy Czerwonak od strony ul. Źródlanej jest w trakcie przebudowy, udostępniono wejście od strony wschodniej budynku, jednakże bez pochylni. Urząd zapewnia możliwość skorzystania z przycisku znajdującego się przy wejściu do budynku urzędu umożliwiającego wezwanie pracownika Wydziału Organizacyjno – Adminstracyjnego, który udzieli osobie mającej trudności w poruszaniu się pomocy. Z holu głównego dostępny jest Punkt Informacyjny oraz Sala Obsługi Klienta, gdzie odbywa się obsługa klientów; toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez uchwyty, wolną przestrzeń obok muszli ustępowej, szerokie drzwi i przestronne pomieszczenie. Z korytarza dochodzącego do holu dostępne są pomieszczenia Wydziału Podatków i Opłat, Wydziału Dialogu Społecznego, Wydziału Promocji Zdrowia, Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Do pozostałych przestrzeni prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku brak jest informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych.

  Na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Czerwonak od strony ul. Źródlanej zapewniono 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, posiadają one oznaczenie poziome i pionowe. Obsługa tych miejsc odbywa się z drogi manewrowej.

  Do budynku można wejść z psem asystującym, jednak nie zapewniono w pobliżu budynku miejsca wyprowadzania psów asystujących.

  W Urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

 • Straż Gminna, os. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy

  Lokal Straży Gminnej usytuowany jest na parterze bloku mieszkalnego i wchodzi się jednym wejściem dostępnym z zewnątrz. Wielkość progów uniemożliwia samodzielne dostanie się do lokalu Straży Gminnej osobie poruszającej się na wózku.

  Brak jest informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych.

  W pobliżu lokalu Straży Gminnej istnieje jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane na ogólnodostępnym parkingu, posiada ono oznaczenie poziome i pionowe.

  Do budynku można wejść z psem asystującym, jednak nie zapewniono w pobliżu budynku miejsca wyprowadzania psów asystujących.

  W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.