Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Sprawozdania z działalności wójta i urzędu gminy
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Obsługa w języku migowym
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Podstawy prawne działania samorządu
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Strategia rozwoju
znacznik ozdobny Plany zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium uwarunkowań
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwonak
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2014-2018
Akty Prawne
znacznik ozdobny Rejestr Uchwał Rady Gminy
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Dziennik Ustaw i Monitor Polski
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
Przetargi
znacznik ozdobny Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
znacznik ozdobny Przetargi wszczęte
znacznik ozdobny Informacje z otwarcia ofert
znacznik ozdobny Wybór oferty najkorzystniejszej
znacznik ozdobny Przetargi unieważnione
znacznik ozdobny Informacje o udzieleniu zamówienia
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro jednostek organizacyjnych gminy
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
znacznik ozdobny Przetargi jednostek organizacyjnych gminy
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Instytucje kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze gminy
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycja
znacznik ozdobny Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
znacznik ozdobny Informacja na temat stawek czynszu
znacznik ozdobny Dostęp do informacji o środowisku - ekoportal
znacznik ozdobny Regulamin Korzystania z Gminnego terenu Rekreacji i Wypoczynku w Owińskach
znacznik ozdobny Ławnicy
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Konkursy - działalność pożytku publicznego
znacznik ozdobny Dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Pożytek publiczny - dotacje udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami/społeczne
znacznik ozdobny Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami.
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Czerwonak na lat
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Wybory
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

2018 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-07-06 Symbol:  WO.271.2.30.2018
WO.271.2.30.2018 Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle. Parking Park&Ride i Bike&Ride wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych w Czerwonku, w formule zaprojektuj i wybuduj
2018-02-05 Symbol:  WO.271.66.2017
Węzeł przesiadkowy Czerwonak Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie
2018-01-31 Symbol:  WO.271.65.2017
Węzeł przesiadkowy Czerwonak. Ścieżka pieszo-rowerowa przy drodze wojewódzkiej nr 196 od Miękowa w kierunku dworca kolejowego w Czerwonaku, w formule zaprojektuj i wybuduj
2018-01-04 Symbol:  WO.271.60.2017
Węzeł przesiadkowy Bolechowo Przebudowa układu komunikacyjnego - budowa parkingu P&R i B&R oraz modernizacja ulicy Kolejowej w Bolechowie
2018-01-04 Symbol:  WO.271.59.2017
Przebudowa ulicy Lipowej w Potaszach w formule zaprojektuj i wybuduj
2018-01-04 Symbol:  WO.271.58.2017
Zakup i instalacja elementów małej architektury (wiat rowerowych, samoobsługowej stacji naprawy rowerów) oraz dodatkowego wyposażenia (stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki) - Węzeł przesiadkowy Czerwonak
2018-01-16 Symbol:  WO.271.57.2017
Modernizacja parkingu P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych oraz przebudowa ulic i przejść przez tory kolejowe w trzech częściach: Część I - Bezpieczne przejście przez tory kolejowe przy dworcu w Owińskach, Cześć II - Zakup i instalacja małej architektury, Część III - Zakup i montaż statycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej - poprawa omyłki 16.01.2018 r.
2018-01-18 Symbol:  WO.271.57.2017
Modernizacja parkingu P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych oraz przebudowa ulic i przejść przez tory kolejowe w trzech częściach: Część I - Bezpieczne przejście przez tory kolejowe przy dworcu w Owińskach, Cześć II - Zakup i instalacja małej architektury, Część III - Zakup i montaż statycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej
2018-01-18 Symbol:  WO.271.56.2017
"Promocja projektu pn. Węzeł przesiadkowy Bolechowo"
2017-01-18 Symbol:  WO.271.55.2017
"Promocja projektu pn. Węzeł przesiadkowy Owińska"
2018-02-06 Symbol:  WO.271.4.2018
Świadczenie usług wg części przedmiotu zamówienia: Część I - Mechaniczne pozimowe i bieżące oczyszczanie ulic i chodników oraz przystanków autobusowych na terenie Gminy Czerwonak w roku 2018; Cześć II ? Opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak w roku 2018
2018-05-09 Symbol:  WO.271.2.9.2018
Przebudowa ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach
2018-02-23 Symbol:  WO.271.2.8.2018
Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach
2018-02-12 Symbol:  WO.271.2.7.2018
Budowa chodnika na ul. Dworcowej w Owińskach wraz z przebudową sieci wodociągowej wzdłuż ul. Dworcowej w Owińskach.
2018-06-18 Symbol:  WO.271.2.31.2018
Dostawa oprogramowania do kosztorysowania

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 50531 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony