Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Wybory
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Kierownictwo Urzędu Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Wójt Gminy Czerwonak
   I Zastępca wójta
   II Zastępca Wójta
   Skarbnik Gminy
   Sprawozdania z działalności Wójta i Urzędu Gminy
Skarbnik
    
Radosława Wiśniewska


Kontakt
Fax
(061) 8 120 270
Telefon
(061) 65 44 235
E-mail:
Dyżury
--------
---------
Opis
Pokój 104

Skarbnik wykonuje powierzone przez Wójta zadania w zakresie gospodarki finansowej Gminy, prowadzi sprawy związane z rozwiązywaniem problemów ekonomicznofinansowych Gminy oraz pełni funkcję kontrolną w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
a) współpraca z Wójtem w celu racjonalnego wykorzystania środków budżetowych,
b) zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy;
c) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków głównego księgowego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
d) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Gminy i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;
e) zapewnienie sporządzania terminowej i rzetelnej sprawozdawczości budżetowej i finansowej o
f) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych Gminy oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
g) nadzorowanie spraw związanych z wymiarem i egzekucją z tytułu podatków i opłat lokalnych;
h) nadzorowanie windykacji należności pieniężnych Gminy;
i) nadzorowanie gospodarowania środkami finansowymi Gminy;
j) odmowy wprowadzania proponowanych zmian budżetowych przez kierowników wydziałów lub jednostek organizacyjnych, kierowanych do Wójta, w przypadkach mogących narazić Wójta na niegospodarność lub naruszenie ustawy o finansach publicznych oraz w przypadkach określonych przepisami prawa.
3. Skarbnikowi podlegają i są przez niego nadzorowane:
a) Wydział Księgowości;
b) Wydział Podatków i Opłat;
c) Specjalista ds. sprawozdawczości i analiz budżetu.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 21 listopada 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 164766 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony