Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Wybory
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Kierownictwo Urzędu Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Wójt Gminy Czerwonak
   I Zastępca wójta
   II Zastępca Wójta
   Skarbnik Gminy
   Sprawozdania z działalności Wójta i Urzędu Gminy
Sekretarz Gminy
    
vacat


Kontakt
Fax
(061) 8 120 270
Telefon
(061) 65 44 276
E-mail
Dyżury
--------
-------
Opis
Pokój 113

Sekretarz nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Urzędu.
2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
a) ustalanie szczegółowych zasad organizacji pracy Urzędu i realizacji polityki kadrowej, w tym doskonalenia kadr;
b) zapewnienia zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa;
c) kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji;
d) koordynowanie spraw dotyczących upoważnień i pełnomocnictw i ich prawidłowa ewidencja;
e) nadzór nad sprawami dotyczącymi podziału komórek Urzędu na stanowiska i opracowywaniem przez kierowników zakresów czynności;
f) czuwanie nad prawidłową obsługą klientów w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, przestrzegania jednolitych zasad postępowania oraz terminowym załatwianiem spraw;
g) nadzorowaniem nad realizacją Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta;
h) stanem realizacji zadań wynikających z zaleceń pokontrolnych;
i) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie;
j) zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Urzędu;
k) za rozwój procesu informatyzacji Urzędu;
l) koordynowanie i organizowanie spraw w zakresie wyborów powszechnych, referendów, wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy, powszechnym spisem ludności oraz wyborów do izb rolniczych;
m) prowadzenie spraw związanych z instrukcja kancelaryjną i informacjami publicznymi;
n) koordynowania spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi;
o) dbałość o pracę Biura Rady i prawidłową obsługę Sesji i posiedzeń Komisji;
3. Sekretarzowi podlegają i są przez niego nadzorowane:
a) Wydział Organizacyjny, Nadzoru Właścicielskiego i Zamówień Publicznych;
b) Wydział Administracyjny;
c) Urząd Stanu Cywilnego;
d) Biuro Rady i Sołectw;
e) Stanowisko ds. kadr i Płac.
Opis
Pokój 113
Sekretarz nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Urzędu.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
a)       ustalanie szczegółowych zasad organizacji pracy Urzędu i realizacji polityki osobowej, w tym doskonalenia kadr
b)       kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji
c)       koordynowanie spraw dotyczących projektów upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników
d)       nadzór nad sprawami dotyczącymi podziału Wydziałów na referaty, komórek Urzędu na stanowiska i opracowywaniem przez kierowników zakresów czynności
e)       czuwanie nad prawidłową obsługą klientów w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, przestrzegania jednolitych zasad postępowania oraz terminowym załatwianiem spraw
f)         zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie
g)       zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Urzędu
h)       współdziałanie z Drugim Zastępcą Wójta w zakresie rozwijania procesu informatyzacji Urzędu
i)         prowadzenie spraw związanych z badaniem poziomu satysfakcji klientów Urzędu z jakości świadczonych usług
j)         koordynowanie i organizowanie spraw w zakresie wyborów powszechnych, referendów, wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy, powszechnym spisem ludności oraz wyborów do izb rolniczych
k)       przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców
l)         poświadczanie pozostawania osoby przy życiu
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 2 kwietnia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 164785 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony