Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
Prostowanie i uzupełnianie danych w akcie stanu cywilnego
Zmiana imienia lub nazwiska
Zgłoszenie/ korekta podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego (osoby fizyczne)
Zgłoszenie/ korekta deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w trakcie roku podatkowego (osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej)
Zgłoszenie / korekta podatku od środków transportowych w trakcie roku podatkowego (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne)
Wydawanie zaświadczeń o wysokości zobowiązań podatkowych, niezaleganiu w podatkowych lub stwierdzających stan zaległości
Wniosek w sprawie ulg (umorzeń, odroczeń, rat podatku lub opłaty) - osoby fizyczne
Wydanie decyzji w sprawie ulg podatkowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (umorzeń, odroczeń, rat podatku) - osoby fizyczne i prawne będące przedsiębiorcami
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu prawa podatkowego
Odwołania i zażalenia
Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wydawanie zaświadczeń
Wydanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach miejscowych
Wydanie informacji o terenie (wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)


Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4

Licznik odwiedzin: 99615 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony