Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nazwa
Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Opis
Osoba, która chce zawrzeć związek małżeński poza granicami RP może otrzymać od dowolnie wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Miejsce
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 6
Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
Urząd Stanu Cywilnego - parter
Czynny: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.00
Informacja
tel. (061) 65 44 239
Inne
Termin załatwienia sprawy
Sp wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia
wniosku, zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wystawienia

Forma załatwienia sprawy
zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Wymagane dokumenty
Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.
Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka ( jeśli jest cudzoziemcem) wraz
z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
Składając wniosek o wydanie zaświadczenia wnioskodawca podpisuje zapewnienie o braku
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłaty
zaświadczenie – opłata skarbowa 38 zł

Nr rachunku bankowego
Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak,
Bank PKO BP 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431
z dopiskiem: .............................

Tryb odwoławczy
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel
polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z
prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę
zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia
doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do
sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o
rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego
uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna
Art.83 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.z 2016r.
poz.2064 ze zm.), ustawa z dn.16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.z 2016r.
poz.1827 ze zm.)
Pliki

Osoba odpowiedzialnaMonika Pludra
Data utworzenia25 maja 2018
UdostępniłAdmin
Data udostępnienia9 lipca 2018

    Data ost. zmiany: 19 listopada 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 138378 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony