Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nazwa
Kwalifikacja wojskowa

Opis
Kwalifikacja wojskowa

Miejsce
Wydział Administracyjny
pokój nr 6 (parter UG)
Informacja
tel. 61 65 44 215
Inne
Termin załatwienia sprawy
W miejscu i czasie wskazanym w wezwaniu Wójta gminy

Forma załatwienia sprawy
Określenie kategorii zdrowia i uzyskanie książeczki wojskowej.

Wymagane dokumenty
1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji
wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie
określonym w wezwaniu nie było możliwe.
3. Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej.
4. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy.
5. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej. (Dz.U. 2009
r. Nr 202, poz. 1566), ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. 2016 poz.1534 jt.)

Informacje dodatkowe
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1. Mężczyźni, którzy ukończyli 18 rok życia.
2. Mężczyźni, którzy nie ukończyli 24 roku życia i nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Osoby, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo
niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo
niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
wojskowej lub złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej.
4. Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej,
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, kończące
naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół
lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych
obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2010, poz. 321).
5. Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do
pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na
wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Sankcje
Zgodnie z art. 32 ust 10 ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny, wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego
powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na
osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo
zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaMonika Pludra
Data utworzenia2 marca 2017
UdostępniłAdmin
Data udostępnienia9 lipca 2018

    Data ost. zmiany: 19 listopada 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 138322 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony