Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nazwa
Wpisanie do stałego rejestru wyborców

Opis
Wpisanie do stałego rejestru wyborców

Miejsce
Wydział Administracyjny, pokój nr 9 (parter UG),
Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
Kancelaria Urzędu - parter
Czynna: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.00
Informacja
tel. 61 65 44 215
Inne
Forma za.atwienia sprawy
Decyzja o wpisie lub odmowie wpisu

Wymagane dokumenty
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborcow

Op.aty
Zwolnione z op.at

Tryb odwo.awczy
Skarga do w.a.ciwego miejscowo s.du rejonowego
Podstawa prawna 1.Kodeks wyborczy (Dz.U. 11.21.112)
2. Rozporz.dzenia Ministra Spraw Wewn.trznych i Administracji w sprawie rejestru
wyborcow oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolit. Polsk. innym pa.stwom
cz.onkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U.11.158.941)

Informacje dodatkowe
1. Ka.dy zameldowany na pobyt sta.y na terenie Gminy Czerwonak zostaje wpisany do
rejestru wyborcow z urz.du.
2. Osoby, ktore przebywaj. stale a nie posiadaj. sta.ego zameldowania mog. dopisa. si.
do rejestru wyborcow na wniosek.
3. Wpis taki spowoduje wykre.lenie wyborcy ze sta.ego rejestru wyborcow w miejscu jego
sta.ego zameldowania.
4. Wpisu do rejestru wyborcow dokonuje si. na podstawie decyzji po udowodnieniu faktu
sta.ego przebywania osoby na terenie naszej gminy.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaAnna Kołodziejczak-Sobczak
Data utworzenia19 października 2011
UdostępniłAdmin
Data udostępnienia9 lipca 2018

    Data ost. zmiany: 19 listopada 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 138419 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony